ԱԽ 2017-2018 ուստարվա հանձնախմբեր

   ԱԽ նախագահ- Սարգսյան Լուսինե

 Ուսումնադաստիարակչական հանձնախումբ

 1.  Ներսիսյան Հասմիկ (նախագահ) (IX)
 2.  Գրիգորյան Բակուր (XI)
 3.  Ոսկանյան Էրիկ (VIII)
 4.  Գևորգյան Մխիթար (VIII)
 5.   Զոհրաբյան Սուրեն  (VI)

 

 Առողջապահական հանձնախումբ 

 1. Ավանեսյան Մերի (նախագահ) (XI)
 2. Ներսիսյան Մետաքսե (IX)
 3. Հարությունյան Հարություն (VIII)
 4. Ավագյան նատալի (VII)
 5. Ավետիսյան Արթուր  (VI)

 

Սոցիալական հանձնախումբ

 1. Հակոբյան Ռոզա (նախագահ) (IX)
 2. Աբգարյան Վահագն (XI)
 3. Ավանեսյան Նազելի (IX)
 4. Ավանեսյան Ադելաիդա (VIII)
 5. Սարգսյան Արսեն (VII)

 

Մշակութային հանձնախումբ

 1. Սարգսյան Լուսինե(նախագահ)(XI)
 2. Բաղդյան Վոլոդյա  (IX)
 3. Խաչատրյան Էմմա (VIII)
 4. Հակոբյան Էլեն (VII)
 5. Նիկոլյան Հայկ (VII)

 

Կարգապահական հանձնախումբ

 1. Աբգարյան Վահագն (նախագահ) (XI)
 2. Ներսիսյան Մետաքսե  (IX)
 3. Զոհրաբյան Նելլի (VIII)
 4. Սարգսյան Արսեն (VII)
 5. Զաքարյան Սերժ (VI)

 

Իրավական հանձնախումբ

 1. Բաղդյան Վոլոդյա  (նախագահ) (IX)
 2. Ոսկանյան Մարիամ (XI)
 3. Խաչատրյան Էմմա (VIII)
 4. Ոսկանյան Էրիկ (VIII)
 5. Ավագյան Նատալի (VII)

 

Տեղեկատվական հանձնախումբ

 1. Ոսկանյան Մարիամ (նախագահ) (XI)
 2. Հակոբյան Ռոզա (IX)
 3. Ավանեսյան Նազելի (IX)
 4. Հակոբյան Էլեն (VII)
 5. Ավետիսյան Արթուր (VI)